Graduate School of Child Development and Education

Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Master of Science Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track AardrijkskundeAardrijkskunde onderscheidt zich van andere vakken door de geografische beschouwingswijze. Dat wil zeggen: geografen bestuderen gebieden door te kijken naar de spreiding van verschijnselen en de geleding van gebieden.

Kenmerkend voor de geografische beschouwingswijze is dat de invalshoek kan variëren. Ook al wordt hier een theoretische ondergrond aangeboden, in de praktijk zal het vakdidactisch denken grotendeels proefondervindelijk geleerd moeten worden bij het lesgeven. In het aardrijkskundeonderwijs gaat het niet alleen om het beschrijven, verklaren en beoordelen van verschijnselen en gebieden, je leert leerlingen ook hoe ze tot deze geografische invalshoek kunnen komen.


Degree programme
MSc Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Aardrijkskunde
Type
Regular study programme
Mode
Full-time, part-time
Credits
60 ECTS, 12 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
February, September
CROHO code
68535

Published by  ILO