Graduate School of Child Development and Education

Lerarenopleiding Duits

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track DuitsTaal is een communicatiemiddel en moet als zodanig onderwezen worden. Dit uitgangspunt vindt zijn weerslag in de eindexamenvoorschriften voor het Voortgezet Onderwijs.

Het vakdidactiekprogramma Duits is hierop geƫnt. Het sluit aan bij inzichten uit de taalverwervingstheorie, de toegepaste taalkunde en de leerpsychologie met betrekking tot de vraag hoe een vreemde taal geleerd wordt. Je maakt kennis met bestaand lesmateriaal (leergangen) voor het vak Duits, je leert dit materiaal kritisch te analyseren en beoordelen, en waar nodig aan te vullen met en/of te vervangen door - al dan niet zelf ontworpen - opdrachten.


Degree programme
MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Duits
Type
Regular study programme
Mode
Full-time, part-time
Credits
60 ECTS, 12 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
February, September
CROHO code
68534

Published by  ILO