Graduate School of Child Development and Education

Lerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing

Master of Arts Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Godsdienst en LevensbeschouwingIn onze snel veranderende samenleving worden de verschillen tussen culturen en religies steeds meer zichtbaar en onderwerp van gesprek. Ons land is wereldrecordhouder van de stad met de meeste nationaliteiten: Amsterdam telt er 177. Inmiddels krijgt iedereen in onze maatschappij te maken met verschillende culturen, en dus ook met verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.

Kennis hierover vergemakkelijkt de omgang met elkaar en leidt tot begrip en respect voor de ander. Leerlingen en docenten hebben hier altijd mee te maken. Docenten krijgen in de klas steeds meer te maken met leerlingen van diverse religieuze en culturele achtergronden.

Op efficiënte wijze worden tijdens de opleiding de essentiële punten van religies toegelicht, die voor elke docent van belang zijn. Je verwerft o.a. praktische kennis over de overeenkomsten en verschillen tussen religies. Hiermee sta je als docent steviger in je schoenen in een multiculturele klas. Als docent kun je zo bepaalde ontwikkelingen in de samenleving plaatsen en duiden en zo nodig de leerlingen inzicht geven in elkaars culturele en religieuze achtergronden.


Degree programme
MA Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Godsdienst en Levensbeschouwing
Type
Regular study programme
Mode
Full-time, part-time
Credits
60 ECTS, 12 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
September
CROHO code
68535

Published by  ILO