Graduate School of Child Development and Education

Lerarenopleiding Scheikunde

Master of Science Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track ScheikundeJe brengt je liefde voor je vak mee, maar kunt dat ook relativeren; een student aan het woord:
"Ik vind mijn eigen vakgebied helemaal niet vanzelfsprekend het belangrijkste dat er is. Scheikunde is gewoon een van de schoolvakken; een vak dat ik toevallig ontzettend boeiend vind, maar waarvan ik me goed realiseer dat dit lang niet bij iedere leerling het geval is."

In de opleiding leer je wel successen te boeken, zoals deze student reflecteerde na het zelf maken/ontwerpen van een lessenserie: "Hierbij heb ik mijn onderzoeksdoel weten te bereiken: de lessenserie heeft een positief effect gehad op de vakbeleving van scheikunde en specifiek op het aspect dat in mijn probleemanalyse centraal staat: nut en relevantie."


Degree programme
MSc Leraar VHO in de Bètawetenschappen, track Scheikunde
Type
Regular study programme
Mode
Full-time, part-time
Credits
60 ECTS, 12 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
February, September
CROHO code
68533

Published by  ILO