Graduate School of Child Development and Education

Master's Pedagogische wetenschappen: Preventieve jeugdhulp en opvoeding (track)

Er is grote behoefte binnen gezinnen, in de kinderopvang, op scholen en in de maatschappij om problemen in opvoeding te voorkomen, signaleren en oplossen. Binnen de mastertrack Preventieve jeugdhulp en opvoeding word je opgeleid om op een academisch verantwoorde manier pedagogische vraagstukken in verschillende beroepsvelden op te lossen. Speciale aandacht gaat uit naar situaties waarin door opvoeders, instellingen of overheden acties ondernomen moeten worden om de ontwikkelingskansen van de jeugd te vergroten en om problemen bij kinderen en jongeren te voorkomen, te signaleren of op te lossen.Loading video..

Preventieve jeugdhulp en opvoeding

De UvA is de enige universiteit die een masteropleiding Preventieve jeugdhulp en opvoeding aanbiedt. Je houdt je op professionele manier bezig met vragen over opvoeding, zoals:

- Wat zijn veelvoorkomende vragen en problemen van ouders en van professionele opvoeders?
- Hoe dragen leeftijdgenoten, social media, en andere invloeden buiten het gezin bij aan de ontwikkeling van jeugd?
- Hoe kunnen we effectieve interventies ontwikkelen om een gezonde ontwikkeling van jeugdigen en gezinnen te ondersteunen?

Je wordt opgeleid tot scientist-practitioner, die op wetenschappelijk onderbouwde wijze oplossingen weet te vinden voor dit soort vraagstukken. Op een activerende, casusgestuurde manier leer je opvoedproblemen te analyseren, en word je uitgedaagd om zelf innovatieve interventies te ontwikkelen en toetsen op het terrein van de preventieve jeugdhulp.

Diploma 

Preventieve jeugdhulp en opvoeding is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Pedagogische wetenschappen. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Pedagogische wetenschappen en de titel Master of Science (MSc).

Presentatie voorlichting

Via onderstaande links kun je de presentaties van de laatste voorlichtingsbijeenkomst downloaden.


Degree programme
MSc Pedagogische wetenschappen
Type
Regular study programme
Mode
Full-time
Credits
60 ECTS, 12 months
Language of instruction
Dutch
Starts in
September
CROHO code
66607

Published by  POWL