For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Lerarenopleiding Biologie

Lerarenopleiding Biologie

Master of Science Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track Biologie

Houd me op de hoogte

Biologie raakt iedereen, bewust en onbewust, en op elk moment in je leven. Of het nu gaat om hoe de gezondheid van het menselijk lichaam beïnvloed wordt door voeding, verzorging en seksueel gedrag, of om hoe de kreeften op het fietspad beïnvloed worden door concurrentie, voedselvoorraden en migratie.

Bij vakdidactiek Biologie leer je hoe je leerlingen op een leuke en effectieve manier biologische kennis en vaardigheden aanleert, maar ook hoe je ethische dilemma’s aansnijdt en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen betrekt in je lessen. Zo kom je tot veel vragen die in biologielessen aan bod kunnen komen, bijvoorbeeld: “Waar haalt een kastanje de bouwstoffen vandaan om tot een boom uit te groeien?”, “Vind je dat er meer, minder of evenveel melk gedronken moet worden?” of “Wat denken jongens dat meisjes leuk vinden aan seks?”.

Tijdens de werkcolleges maken we gebruik van nieuwe en oude inzichten. Kennis uit vakdidactische onderzoeken combineren met we met veel met en van elkaar leren; je leest, probeert werkvormen uit, discussieert, komt tot afstemming voor de school waar je zelf je (stage)lessen geeft en deelt je ervaringen.

Voorlichtingsavond gemist? Bekijk hier de presentatie.
Lerarenopleiding Biologie
Degree programme MSc Leraar VHO in de Bètawetenschappen, track Biologie
Type Regular study programme
Mode Full-time, part-time
Credits 60 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in February, September
CROHO code 68533