For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Lerarenopleiding Duits

Lerarenopleiding Duits

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Duits

Houd me op de hoogte

Direct naar: Toelating en inschrijven

Taal is een communicatiemiddel en moet als zodanig onderwezen worden. Dit uitgangspunt vindt zijn weerslag in de eindexamenvoorschriften voor het Voortgezet Onderwijs.

Het vakdidactiekprogramma Duits is hierop geënt. Het sluit aan bij inzichten uit de taalverwervingstheorie, de toegepaste taalkunde en de leerpsychologie met betrekking tot de vraag hoe een vreemde taal geleerd wordt. Je maakt kennis met bestaand lesmateriaal (leergangen) voor het vak Duits, je leert dit materiaal kritisch te analyseren en beoordelen, en waar nodig aan te vullen met en/of te vervangen door - al dan niet zelf ontworpen - opdrachten.

Voorlichtingsavond gemist? Bekijk hier de presentatie.
Lerarenopleiding Duits
Degree programme MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Duits
Type Regular study programme
Mode Full-time, part-time
Credits 60 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in February, September
CROHO code 68534