For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Lerarenopleiding Filosofie

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Filosofie

Houd me op de hoogte

Bezoek de voorlichtingsronde tijdens de UvA Masterweek

Filosofie wordt niet voor niets de moeder van alle wetenschappen genoemd. Plato beschreef de verwondering als het begin van de filosofie  en hij  formuleerde daarbij enkele fundamentele  vragen, zoals:  Wat kunnen we kennen? Wat is een goed leven? Hoe moeten we samenleven? En natuurlijk:  Wat is de mens? Filosofie is zodoende met deze vragen ook altijd een kritisch denken geweest in een zoektocht naar inzicht in de werkelijkheid en ook in onszelf.

Als schoolvak maken leerlingen kennis met enkele van de verschillende vakgebieden van de filosofie en de belangrijkste theorieĆ«n uit de traditie, maar worden zij ook door verschillende werkvormen uitgedaagd om actief mee te denken en het eigen denken te scherpen, vaak ook gekoppeld aan actuele vraagstukken. Een goede filosofiedocent moet duidelijk kunnen maken wat de relevantie is van het stellen van vragen maar wil vooral  ook leerlingen helpen op ambachtelijke wijze het eigen denken te ontwikkelen en hierdoor beargumenteerd onderbouwing aan mogelijke betekenissen te geven. 

Voorlichtingsavond gemist? Bekijk hier de presentatie.
Lerarenopleiding Filosofie
Degree programme MA Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Filosofie
Type Regular study programme
Mode Full-time, part-time
Credits 60 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in September
CROHO code 68535