For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Lerarenopleiding Frans

Lerarenopleiding Frans

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Frans

Houd me op de hoogte

Direct naar: Toelating en inschrijven

Docent Frans worden om anderen deze taal te kunnen leren? Bij vakdidactiek leer je vele manieren waarop dat kan. Het programma is gericht op het leren de Franse taal en cultuur in de klas actief en effectief te onderwijzen. Dit doe je samen met anderen op het instituut en op de stageschool, vanuit de theorie en in de praktijk.

Je leert werken met bestaande en nieuwe materialen gebaseerd op verschillende inzichten over (talen) leren. Je bediscussieert en analyseert voorbeelden van Franse lessen om vervolgens zelf opdrachten voor leerlingen te ontwerpen.

Liefde voor het Frans èn voor het werken met pubers zijn vereisten om een goede docent te kunnen worden.

Voorlichtingsavond gemist? Bekijk hier de presentatie.
Lerarenopleiding Frans
Degree programme MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Frans
Type Regular study programme
Mode Full-time, part-time
Credits 60 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in February, September
CROHO code 68534