For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Lerarenopleiding Latijnse taal en cultuur

Lerarenopleiding Latijnse taal en cultuur

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Latijnse Taal en Cultuur

Houd me op de hoogte

Bezoek de voorlichtingsronde tijdens de UvA Masterweek

Is lesgeven niet saai? Is het uitleggen van de ablativus absolutus niet elk jaar hetzelfde? Nee! Het schoolvak biedt, door de integratie van taal en cultuur, een beginpunt voor het bespreken van relevante maatschappelijke thema’s én voor taalbeschouwing naar aanleiding van authentieke teksten.

Als leraar Latijnse Taal en Cultuur kun je iets betekenen voor slimme leerlingen die heel veel zelf kunnen, maar die voor het lezen en begrijpen van Latijn een gids nodig hebben. Tijdens de lerarenopleiding leer je heldere leerdoelen stellen en telkens nieuwe en uitdagende routes te bedenken om die te bereiken. Want het gaat erom dat je je eigen lessen vorm kunt geven en dat je het instrumentarium leert beheersen om het een leven lang naar je zin te hebben voor de klas.

Voorlichtingsavond gemist? Bekijk hier de presentatie.
Lerarenopleiding Latijnse taal en cultuur
Degree programme MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Arabisch
Type Regular study programme
Mode Full-time, part-time
Credits 60 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in February, September
CROHO code 68534