For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Lerarenopleiding Scheikunde

Lerarenopleiding Scheikunde

Master of Science Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen, track Scheikunde

Houd me op de hoogte

Direct naar: Toelating en inschrijven

Je brengt je liefde voor je vak mee, maar kunt dat ook relativeren; een student aan het woord:
"Ik vind mijn eigen vakgebied helemaal niet vanzelfsprekend het belangrijkste dat er is. Scheikunde is gewoon een van de schoolvakken; een vak dat ik toevallig ontzettend boeiend vind, maar waarvan ik me goed realiseer dat dit lang niet bij iedere leerling het geval is."

In de opleiding leer je wel successen te boeken, zoals deze student reflecteerde na het zelf maken/ontwerpen van een lessenserie: "Hierbij heb ik mijn onderzoeksdoel weten te bereiken: de lessenserie heeft een positief effect gehad op de vakbeleving van scheikunde en specifiek op het aspect dat in mijn probleemanalyse centraal staat: nut en relevantie."

Voorlichtingsavond gemist? Bekijk hier de presentatie.
Lerarenopleiding Scheikunde
Degree programme MSc Leraar VHO in de Bètawetenschappen, track Scheikunde
Type Regular study programme
Mode Full-time, part-time
Credits 60 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in February, September
CROHO code 68533