For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Master Onderwijswetenschappen

Carrièreperspectief

Master Onderwijswetenschappen

Functies

Het scala aan functies voor afgestudeerde onderwijswetenschappers is zeer breed; zo breed zelfs dat er eigenlijk geen algemene beroepsprofielen bestaan. Je wordt niet alleen opgeleid tot wetenschapsbeoefenaar, maar ook tot een wetenschappelijk geschoolde onderwijskundige professional.

Afgestudeerde onderwijswetenschappers zijn werkzaam op zeer uiteenlopende terreinen. Een aantal organisaties en functies waarin je terecht kunt komen:

  • Landelijke pedagogische centra, als onderwijskundig medewerker/adviseur
  • Onderwijsbegeleidingsdiensten, als school-, docent- of leerlingbegeleider/coach
  • Instituten als SLO en CITO, als curriculum- of toetsontwikkelaar
  • Ministerie van OCW, als beleidsmedewerker of onderwijsinspecteur
  • Vakbonden of innovatie-en adviescommissies, als onderwijsspecialist
  • De media (radio, televisie, pers), als onderwijsjournalist
  • Producenten van educatief materiaal en software (bijv. educatieve uitgeverijen), als ontwikkelaar onderwijsmateriaal
  • Onderwijsinstellingen (universiteiten, lerarenopleidingen, volwasseneneducatie, mbo en hbo-instellingen), in uiteenlopende functies, zoals stafmedewerker, inhoudelijk docent, onderwijsontwikkelaar, kwaliteitszorgmedewerker, studieadviseur, schooldecaan of beroepskeuzebegeleider
  • Bedrijfsopleidingen, als ontwerper van trainingen of als trainingscoördinator
  • Binnen een (eigen) educatief bedrijf, als (zelfstandig) opleidingsmakelaar of adviseur bij een organisatieadviesbureau

Ook kun je de wetenschap in. Als wetenschappelijk onderzoeker kun je fundamenteel en toegepast onderzoek doen naar problemen in en rond het onderwijs. Dit soort werk wordt verricht in staffuncties van onderwijsinstellingen, bij de overheid, of in particuliere en universitaire onderzoeksinstituten. Zie ook de alinea´Doorstuderen na de master´hieronder.

Doorstuderen na de master

Met een masterdiploma Onderwijswetenschappen kun je promotieonderzoek doen binnen de sociale wetenschappen. Aan de UvA kun je o.a. promoveren bij het Onderzoeksinstituut Child Development and Education door te solliciteren op één van de onderzoeksplaatsen (aio-plaatsen).

Het Research Institute Child Development and Education is een vooraanstaand kennis- en onderzoekscentrum, gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs, opvoeding en jeugdzorg. Binnen dit instituut kun je naast het verrichten van je promotie-onderzoek een gedegen onderzoekersopleiding krijgen en desgewenst enige onderwijservaring opdoen.

Alumni aan het woord

Lees waar alumni van de master stage hebben gelopen en werk vinden.

Bijvoorbeeld alumna Daphne de Wit

'In het laatste jaar van de master Onderwijskunde heb ik stage gelopen op het Ministerie van OCW. Dat was een geweldige ervaring, des te meer omdat ik als basisschoolleerkracht dan eens een kijkje kon nemen in "het hol van de leeuw".

Studenten en alumni aan het woord