For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Onderwijswetenschappen

Onderwijswetenschappen is een multidisciplinaire opleiding gericht op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. In een kennissamenleving als de onze is goed onderwijs essentieel.

Houd me op de hoogte

Kom naar de UvA masterdag

Praktijkgerichte wetenschap met goed onderwijs als doel

  • Hoe leren kinderen en volwassenen en hoe kunnen docenten hun onderwijs daarop afstemmen? 
  • Hoe kunnen scholen lerende organisaties worden, waarin ook leraren zich blijven ontwikkelen?
  • Wat zijn implicaties van de marktwerking binnen het onderwijs voor de organisatie en leiderschap van scholen?
  • Wat is de rol van de overheid in het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs?

Als onderwijswetenschapper geef je advies over zulke vraagstukken, je ontwikkelt beleid of (opleidings)programma’s of je doet onderzoek om een bijdrage te leveren aan goed onderwijs.

Onderwijswetenschappen aan de UvA

De master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is uniek, omdat je het werken aan onderwijskwaliteit op alle niveaus bestudeert: van klas of cursus tot de overheid. Tijdens de master komen veel sociaal-maatschappelijke thema’s aan de orde, zoals grote-stadsproblematiek, diversiteit en schooluitval. Je leert kritisch kijken naar het onderwijsveld en je verbreedt je blik. De master Onderwijswetenschappen aan de UvA is een kleinschalige opleiding met een informele sfeer en veel persoonlijk contact met docenten.

Ook kenmerkend aan deze master aan de UvA is dat de mogelijkheid bestaat om het onderwijsprogramma aan je eigen leerwensen en -doelen af te stemmen, door keuzevakken te kiezen en de invulling van je stage en scriptie te bepalen. Verder is het onderwijs kleinschalig, worden er diverse onderwijsvormen gehanteerd en is er nauw contact tussen docenten en studenten.

Onderwijswetenschappen
Degree programme MSc Onderwijswetenschappen
Type Regular study programme
Mode Full-time, part-time
Credits 60 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in September
CROHO code 60099