For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Master Onderwijswetenschappen

Studieprogramma

Master Onderwijswetenschappen

Doel van de opleiding

In de master Onderwijswetenschappen ga je aan de slag met thema's als de professionalisering van docenten, segregatie en culturele diversiteit in het onderwijs.

Ook houd je je bezig met vraagstukken over onderwijsbeleid en -organisatie, zoals marktwerking in het onderwijs en de verbetering van onderwijskwaliteit.

Het onderwijsprogramma bestaat voor de helft (30 studiepunten) uit cursorisch onderwijs. De andere helft van de studiebelasting is uitgetrokken voor intensief begeleide stage- en onderzoeksactiviteiten (de scriptie).

Opbouw master

De master heeft een omvang van 60 ECTS-studiepunten (één studiejaar) en is opgebouwd uit:

 • module Onderwijsbeleid: stelsel en sturing (6 studiepunten)
 • module Leren en leeromgeving (6 studiepunten)
 • module Onderwijs en Diversiteit (6 studiepunten)
 • module Leadership for educational change (3 studiepunten)
 • module Masterclass Onderwijsonderzoek (3 studiepunten)
 • keuzeruimte (totaal 6 studiepunten)
  mogelijke modules:
  - Leerling-leerkracht interactie (3 studiepunten)
  - Democratic citizenship and education (3 studiepunten)
  - andere modules bij gerelateerde opleidingen
  (totaal 6 studiepunten), met goedkeuring van examencommissie Onderwijswetenschappen
 • masterstage (12 studiepunten)
 • onderzoek en masterscriptie (18 studiepunten)

Zie voor de vakbeschrijvingen van de modules de digitale UvA Studiegids.

UvA Studiegids

Specifiekere informatie over de opbouw van deze master vind je in de Studiegids.

UvA Studiegids - Master Onderwijswetenschappen

Masterdiploma

Wanneer je alle onderdelen van de master met succes hebt afgerond, ontvang je het masterdiploma Onderwijswetenschappen met de daarbij behorende titel Master of Science (MSc).

Meer informatie over accreditatie en titulatuur