For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Master Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek (track)

Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek (track)

In 2007 was de Universiteit van Amsterdam de eerste Nederlandse universiteit om een mastertrack Forensische orthopedagogiek aan te bieden: een volledig programma waarin forensisch orthopedagogische vraagstukken centraal staan. Docenten werken intensief samen met de klinische praktijk wat goed tot uiting komt in de sterk ontwikkelde klinische lijn binnen de master.

Houd me op de hoogte

Een brug tussen opvoeding, behandeling en recht

De maatschappij heeft behoefte aan deskundigen op het gebied van preventie, risicotaxatie, diagnostiek en behandeling van jeugdcriminaliteit en ernstige opvoedproblematiek.

De maatschappelijke betrokkenheid bij deze jeugd- en gezinsgerelateerde problematiek kenmerkt zich door (dreigende) civiel- en strafrechtelijke maatregelen en het toezicht hierop. Deze juridische of forensische betrokkenheid vraagt om specifieke en aangepaste expertise en analyserend vermogen.

In het mastertraject Forensische orthopedagogiek komen daarom niet alleen de ontwikkelingen aan bod op het gebied van  jeugddelinquentie en ernstige opvoedproblemen, zoals kindermishandeling en verwaarlozing, maar ook de effectiviteit van preventie en interventie. Je begeeft je dan ook op diverse studiegebieden:

  • (ortho)pedagogiek
  • psychopathologie
  • criminologie
  • strafrecht
  • bestuurs- en beleidskunde

Met een dergelijke deskundigheid kan effectief en accuraat ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen in de samenleving.

Forensische orthopedagogiek in deeltijdtempo

De master is ook in deeltijdtempo te volgen. Het onderwijs, evenals de begeleiding tijdens onderzoek en stage, wordt echter uitsluitend overdag gegeven.

In deeltijdtempo kun je het programma in twee jaar volgen, vanwege de volgordeverplichting. Je volgt eerst de vakken die behaald moeten zijn voor de scriptie. In het tweede semester schrijf je dan een scriptie op het terrein van de forensische orthopedagogiek. In het tweede jaar volg je onder andere nog de practica Forensische Diagnostiek en Behandeling, gevolgd door de stage in het laatste semester. Je kunt er ook voor kiezen om wel alle mastermodulen in een jaar semester te behalen en daarna de stage en scriptie na elkaar te doen; dan duurt de master 1,5 jaar.

Diploma 

Forensische orthopedagogiek is een traject van de master Pedagogische wetenschappen. Deze master is positief getoetst (geaccrediteerd) door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dat betekent dat je na succesvolle afronding van de opleiding een wettelijk erkend masterdiploma Pedagogische wetenschappen en de titel Master of Science (MSc) ontvangt.

Meer informatie over accreditatie en titulatuur

Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek (track)
Degree programme MSc Pedagogische wetenschappen
Type Regular study programme
Mode Full-time, part-time
Credits 60 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in September
CROHO code 66607