For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Pedagogische wetenschappen: Preventieve jeugdhulp en opvoeding (track)

Er is grote behoefte binnen gezinnen, in de kinderopvang, op scholen en in de maatschappij om problemen in opvoeding te voorkomen, te signaleren en op te lossen. Binnen de mastertrack Preventieve jeugdhulp en opvoeding (voorheen Opvoedingsondersteuning) word je opgeleid om op een academisch verantwoorde manier pedagogische vraagstukken in verschillende beroepsvelden op te lossen. Speciale aandacht gaat uit naar situaties waarin door opvoeders, instellingen of overheden acties ondernomen moeten worden om de ontwikkelingskansen van de jeugd te vergroten en om problemen bij kinderen en jongeren te voorkomen, te signaleren of op te lossen.

Actueel

  • Vanwege de coronamaatregelen is de aanmeldingstermijn verlengd tot 1 juni 2020. Ga direct naar Toelating en inschrijven
  • De UvA maakt het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen te starten met je master als je nog niet alle vakken van je bachelor- of premasteropleiding hebt gehaald. Normaal gesproken is er een ‘harde knip’, en kun je pas beginnen met je master als je je volledige vooropleiding hebt afgerond. Meer informatie hierover vind je onder de Toelatingseisen
Loading video..

Preventieve jeugdhulp en opvoeding

De UvA is de enige universiteit die een masteropleiding Preventieve jeugdhulp en opvoeding aanbiedt. Je houdt je op professionele manier bezig met vragen over opvoeding, zoals:

  • Wat zijn veelvoorkomende vragen en problemen van ouders en van professionele opvoeders?
  • Hoe dragen leeftijdgenoten, social media, en andere invloeden buiten het gezin bij aan de ontwikkeling van jeugd?
  • Hoe kunnen we effectieve interventies ontwikkelen om een gezonde ontwikkeling van jeugdigen en gezinnen te ondersteunen?

Je wordt opgeleid tot scientist-practitioner, die op wetenschappelijk onderbouwde wijze oplossingen weet te vinden voor dit soort vraagstukken. Op een activerende, casusgestuurde manier leer je opvoedproblemen te analyseren, en word je uitgedaagd om zelf innovatieve interventies te ontwikkelen en toetsen op het terrein van de preventieve jeugdhulp.

De mastertrack Preventieve jeugdhulp en opvoeding is gekoppeld aan de programmagroep Preventieve Jeugdhulp. 

In de publicatie Research and Development Highlights, die je hieronder kunt downloaden, worden een aantal studies van de programmagroep gepresenteerd en wordt ingegaan op de vraag hoe de resultaten uit deze studies van belang zijn voor de pedagogische praktijk en pedagogisch beleid.

Pedagogische wetenschappen: Preventieve jeugdhulp en opvoeding (track)
Degree programme MSc Pedagogische wetenschappen
Type Regular study programme
Mode Full-time
Credits 60 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in September
CROHO code 66607