For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Heb je interesse om leraar worden in het voortgezet onderwijs? Kom dan naar de voorlichtingsavond van de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 1 oktober 2019.

Detail Summary
Date 1 October 2019
Time 17:00 -19:00

Opleidingsprogramma's

Programma

Tijdens de voorlichtingsavond ontvang je informatie over zowel de colleges die je op de UvA volgt, als over het praktijkdeel van de opleiding (stage op een middelbare school). Ook krijg je de gelegenheid vragen te stellen aan de vakdocenten, de studieadviseur en studenten die nu de opleiding volgen.

De voorlichtingsavond bestaat uit twee onderdelen. 

  1. Algemene voorlichting
    Tijdens de algemene voorlichting wordt meer verteld over de opbouw van de studie en het praktijkdeel. Deze voorlichting is apart voor de minor Educatie / Educatieve Module en de Master Leraar VHO.

  2. Vakspecifieke voorlichting
    Tijdens het tweede deel van de voorlichting wordt specifiek ingegaan op het schoolvak waarvoor je de lerarenopleiding wilt volgen.

Je dient aan beide onderdelen deel te nemen om je een volledig beeld te kunnen vormen van de opleiding.

Aanmelden

Om te kunnen deelnemen aan de voorlichtingsavond, vragen we je je van tevoren aan te melden via onderstaande aanmeldformulier.